?

Log in

No account? Create an account
nathaalie's Journal [entries|friends|calendar]
nathaalie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[01 Sep 2010|08:12pm]
<B
3 comments|post comment

[10 Jun 2010|09:44pm]
http://www.NathalieRichter.blogspot.com

Geen LJ meer voor mij!

Ik vind dat iedereen hier aan de blogspot moet! Veel overzichtelijker en mooier ;)
Tot daar!
4 comments|post comment

[23 May 2010|12:20pm]
Misschien moet ik hierna toch maar naar de uni.

Voor nu, met mn schattie naar de Dancetour in Breda! Ajú
1 comment|post comment

[17 Apr 2010|11:49am]

 
Ik ging hier ooit vandaan.
Ik ging hier ooit vandaan met het vuur in m'n pas.
Dacht dat er niets meer was.
Maar m'n hart moet hier nog ergens zijn.

Ik mis mij, mis ik mij.
Maar ik ben onderweg, mis ik mij.
Waar ik blijf of vertrek, nergens thuis op m'n plek.
Of er voor of er volledig voorbij.

Waar ik ook ben, ik mis mij.

 

1 comment|post comment

[21 Nov 2008|07:53am]
Friends only!!
100%Mijn leven gaat vaak in een vaart aan mij voorbij, ze zeggen dat het helpt als je het van je afschrijft. Dus bij deze. Er zijn ook mensen waarmee ik dat niet wil delen, dus ben ik Friends Only!


Dat betekent dat jij NIET in mn vriendenlijst staat!
Wil je er toch tussen? Reageer even!

Kusje
4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]